Partners

Home / Partners

MyMachine oprichtende partners

MyMachine is in 2007 ontstaan door de oprichtende partners Howest, de hogeschool West-Vlaanderen, de Intercommunale Leiedal en het Streekfonds West-Vlaanderen (beheerd door de Koning Boudewijnstichting).
Na een pilootproject in de regio Kortrijk (2008-2009) rolde MyMachine zich eerst uit over de provincie West-Vlaanderen om vervolgens als een inktvlek uit te breiden over heel Vlaanderen, vanaf 2011-2012 tot op vandaag.

MyMachine partners

De huidige uitrol in Vlaanderen wordt ondersteund door het Agentschap Innoveren & Ondernemen en Vlajo en is in samenwerking met hoger onderwijspartners Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen in Kortrijk en Hogeschool PXL Limburg in Hasselt.

 

 

Daarnaast wordt MyMachine door heel wat bedrijven en organisaties op diverse wijze ondersteund. Partners kunnen naast een financiële bijdrage (zie ‘Word MyMachine Partner’) ook hun expertise en netwerk ter beschikking stellen of logistieke of materiële ondersteuning bieden.

 

Word MyMachine partner

Bedrijven/organisaties kunnen onze werking ondersteunen en bijdragen aan de doelstellingen van MyMachine. We maken een onderscheid tussen Zachte en Luide STEM partners, hierbij hanteren we de Europese definitie van ‘kleine ondernemingen’: minder dan 50 werknemers en een jaaromzet van maximum 10 miljoen euro.

Giften aan MyMachine vzw geven recht op een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (fiscaal attest).

 

 

Wat doet MyMachine met de partnerbijdrage?

De giften dragen bij tot de materiaalkosten van de maquettes en de werkende prototypes, de vervoerskosten van de kinderen en studenten in functie van de interactiemomenten, het organiseren van toonmomenten zoals onder meer de tussentijdse Work in Progress expo en de slottentoonstelling.

 

 

Wat krijgen partners in return?

– Vermelding van het logo van de partner op onze website en op de slottentoonstelling
– U ontvangt onze unieke online banner, waarmee u op uw eigen online gebeuren in het kader van uw corporate social responsability, kan kenbaar maken aan uw klanten en leveranciers dat u trotse partner bent van MyMachine.

– U wordt uitgenodigd op de toonmomenten (Work in Progress expo en het partnerevent tijdens de slottentoonstelling)
Indien gewenst krijgen partners het peterschap over een droommachine en de mogelijkheid om het proces van dichtbij te volgen (stakeholderspitch, Expo Work in Progress expo, …).

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden om Zachte of Luide STEM partner te worden van MyMachine vzw?
Neem dan contact op met ons