MyMachine Vlaanderen

Home / MyMachine Vlaanderen

 MyMachine: een proces van co-creatie


MyMachine verbindt mensen over de generaties heen. In MyMachine staat de samenwerking en interactie tussen de drie onderwijsniveaus centraal. Stap 1-2-3 in de MyMachine methodologie zijn geen afzonderlijke stappen. Integendeel. Het hele proces is gebaseerd op co-creatie, samenwerking tussen studenten van alle onderwijsniveaus die als gelijken samenwerken om “droommachines” te realiseren gedurende één school/academiejaar.


MyMachine: goesting en verwondering in het leren

Ondernemingszin en talentontwikkeling

Alle studenten leren via deelname aan MyMachine wat ‘ervoor gaan’ betekent.
Iets creëren dat niemand hen heeft voorgedaan. Ze leren om niet bang te zijn om iets nieuws uit te proberen, hoe gek het idee ook klinkt bij de start. Ze leren samenwerken in groep, elkaars talenten herkennen en respecteren, om het even welk idee vastnemen en het ook realiseren. Dromen waarmaken door talenten te verbinden over onderwijsgraden heen.

Creativiteit

Luidop dromen in de klas. Een droommachine uitvinden. Een ‘onmogelijke’ opdracht vertalen in een concept. Een concept transformeren in een werkend prototype. Via al deze stappen creëert MyMachine een stimulerende leeromgeving voor kinderen en studenten om talenten en passies te ontdekken, zaken uit te proberen, fouten te maken en zelf te ondernemen.

Maakonderwijs en STEAM

In MyMachine wordt de evolutie van IDEE over ONTWERP tot WERKEND PROTOTYPE onderzocht. Tijdens dit proces leren kinderen en studenten door te maken, ze leren de wereld rondom hen beter te begrijpen en te beïnvloeden: door zelf oplossingen te ontwerpen, door de fysieke en digitale wereld te verbinden, door met kennis van maaktechnieken en STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathemetics) ideeën te materialiseren.
MyMachine helpt scholen om Maakonderwijs, techniek en STEAM op een aantrekkelijke manier aan te brengen bij jongeren en hun ouders.

Project Based Learning (edutopia.org)

Projectgebaseerd leren is een dynamische onderwijsbenadering waarbij het vertrekpunt de leefwereld van de studenten is. Zo gaan studenten samen op onderzoek naar de wereld rondom hen. In projecten over uiteenlopende onderwerpen worden verschillende vakken aan elkaar gekoppeld. Het echte leven speelt zich toch ook niet af in vakjes?

Samenwerking en kruisbestuiving tussen onderwijs en bedrijfsleven

Gedurende het hele co-creatie proces kunnen kinderen en studenten beroep doen op de expertise en het netwerk van verschillende organisaties (profit en non profit). Ondanks het feit dat deze partners sterk verschillen in werkdomein, missie en waarden, werken ze samen om de verbeelding van kinderen te realiseren.

Design Thinking

De meeste problemen in onze maatschappij kunnen vanuit de ontwerpgedachte opgelost worden. Ontwerpers hebben een specifieke manier van hands-on, probleemoplossend en creatief naar de werkelijkheid te kijken en van daaruit ideeën ook heel tastbaar en fysiek uit te werken nog voor ze ‘kapot’ te denken. Door vroeg te testen, te mislukken, een onverwachte reactie of wending te omarmen gaan ze stap voor stap en samen met heel wat stakeholders op zoek naar vernieuwing. Vertaald naar de onderwijscontext zou dit kunnen betekenen dat leerkrachten en leerlingen samen zoeken naar oplossingen vanuit de gedachte: “Ik weet het ook niet maar laten we het samen uitzoeken.”