3…2…1…, ONTWERP!

Nu de schoolbezoeken er eventjes op zitten kan het echte ontwerpen voor mij beginnen, op basis van wat uit de co-creatiesessie is gekomen heb ik al een tiental concepten uitgedacht. Het is niet zo dat er hier eentje specifiek uit wordt gekozen, deze concepten dienen eerder ter inspiratie van wat het kan worden. De komende paar weken zal ik de machine verder uitwerken.