Aangepaste versie van de Robota Klussanias!

Een aangepaste versie volgens de feedback.