Agoria en MyMachine werken samen voor Agoria Corporate Event 2021

De bedrijfs-en ondernemerswereld is tegelijk partner en doelgroep binnen MyMachine Vlaanderen. Al van bij de prille start hebben we nauwe samenwerking met de ondernemingswereld, zowel met KMO’s als met grote ondernemingen. MyMachine stimuleert niet alleen ondernemerschap in onderwijs, wat een positieve en versterkende invloed heeft op het bedrijfsleven, maar het biedt ook een frisse en nieuwe kijk op hoe ondernemerschap niet los kan worden gezien van kruisbestuiving en creativiteit, en hoe dit te prikkelen en aan te moedigen, ook binnen bedrijven en/of andere organisaties zelf.

In mei zal Agoria op haar Corporate Event haar leden uitnodigen de toekomst mee duurzaam te maken. En daar hoort onder andere ook het stimuleren van jonge creatieve talenten bij. We zijn dan ook heel trots dat Agoria daarvoor met ons in zee gaat.

Een oproep onder haar leden heeft Agoria in de mogelijkheid gesteld om 4 bedrijven (verspreid over het land) te selecteren die nu meestappen in de verdere realisatie van droommachines. Twee bedrijven (SPIE Belgium en Voxdale) worden gekoppeld aan MyMachine Vlaanderen & Brussel en twee (Ateliers Pierre en  Citus Engineering) aan partnerorganisatie MyMachine Liège.

Elk bedrijf wordt gekoppeld aan één MyMachine team (lager, hoger en secundair onderwijs) en dus aan één specifieke droommachine. Het bedrijf fungeert als mentor voor dit team door de hoger onderwijs studenten te adviseren op basis van kennis en ervaring, en door de bouwfase van het werkend prototype in het technisch secundair onderwijs nauwkeurig op te volgen.

MyMachine organiseert interactiemomenten met de deelnemende jongeren. Zo komen jongeren als volwaardige partner in contact met relevante experts uit het bedrijfsleven die getuigen over hun ervaring in (technologisch) ondernemen, met ‘droommachines’ als gemeenschappelijke en inspirerende kapstok.  Kinderen en jongeren krijgen zo een genuanceerder beeld van wat een (STEAM) technologisch en technisch georiënteerde job in het bedrijfsleven precies inhoudt.

Dit alles is tweerichtingsverkeer want de bedrijven krijgen op hun beurt een inspirerende context. Ze hebben nood aan meer ondernemende medewerkers, creativiteit en technisch geschoold personeel en komen via MyMachine in contact met ondernemende jongeren in de verschillende onderwijsniveaus. Bovendien zullen de ondernemers ook veel plezier ervaren bij aan het aanschouwen en coachen van het jeugdige enthousiasme en aan de wetenschap dat hun bedrijf deel uitmaakt van een co-creatieproject waarbij echte droommachines tot leven komen.