ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME AAN MYMACHINE

Deelname Lager Onderwijs

De lagere school gaat akkoord dat de deelname aan MyMachine kadert in een scholenproject waarbij de MyMachine waarden centraal staan, dit betekent:

 • dat de leerkracht een begeleidende rol op zich neemt en de leerlingen de volledige vrijheid geeft bij het bedenken van hun droommachines (bv. geen instructies geven om thematisch te werken of een machine te bedenken voor op de speelplaats,…);
 • dat alle leerlingen hun droommachine voor de hele klas presenteren;
 • dat alle leerlingen anoniem kunnen stemmen op hun favoriete idee;
 • dat het idee met de meeste stemmen “het favoriete idee van de klas” wordt;
 • dat alle leerlingen een herontwerp van “het favoriete idee van de klas” maken;
 • ze een inhuldigingsmoment (MyMachine schoolfeest) zal organiseren waarop het werkend prototype van de droommachine wordt voorgesteld aan de hele school en de ouders en waarop alle betrokken partijen worden uitgenodigd (lager, hoger, secundair onderwijs en MyMachine coördinatoren);
 • ze zal instaan voor alle noodzakelijke verzekeringscontracten voor de leerlingen die deelnemen aan MyMachine, inclusief voor de bezoeken aan de secundaire school en hogeschool;
 • ze met alle deelnemende leerlingen aanwezig zal zijn en zelf zal instaan voor de vervoerskosten en regelingen op volgende door MyMachine georganiseerde activiteiten: expo Work in Progress in de hogeschool, het bezoek aan de secundaire school en de slottentoonstelling;
 • alle ideeën, tekeningen, maquettes en ontwikkelde materialen en technische ontwerpen die tot stand kwamen tijdens hun deelname aan MyMachine eigendom zijn van de vzw MyMachine;
 • MyMachine de toestemming krijgt om foto’s en video’s te nemen tijdens de co-creatie sessie in het lager onderwijs en tijdens de verschillende fasen van het MyMachine proces en dat MyMachine dit audiovisueel materiaal mag gebruiken voor online en offline publicaties inclusief boeken, posters, conferenties en toonmomenten (ook van MyMachine licentiehouders in andere regio’s en van MyMachine Global), nieuwsbrieven, sociale media, websites (van MyMachine licentiehouders in andere regio’s en van de stichtende partners (Howest, Leiedal en Streekfonds West-Vlaanderen);
 • De school geeft de vzw MyMachine de toestemming om publicaties van de vzw MyMachine te mogen meegeven met de aan MyMachine deelnemende leerlingen
 • MyMachine het werkend prototype van de droommachine (‘prototype’ ) op het einde van het project ter beschikking stelt van de lagere school voor een periode van onbepaalde duur en onder volgende voorwaarden:
  • de lagere school begrijpt ten volle dat het een ‘protype’ is en bijgevolg aan geen enkele normering voldoet alsook nergens gekeurd is;
  • de lagere school kan zelf beslissen op welke wijze zij het ‘prototype’ gebruikt in haar gebouw(en)/op haar grondgebied:
   • in een toon-opstelling (niet aan te raken of te gebruiken), al dan niet, indien het elektrische/elektronische componenten bevat, in het stopcontact of uit het stopcontact (aangesloten of niet aangesloten);
   • in een gebruiks-opstelling (wel aan te raken en te gebruiken) al dan niet onder begeleiding van iemand aangesteld door de lagere school;
  • de lagere school gaat akkoord om zelf integraal verantwoordelijk te zijn voor het ‘prototype’ gedurende de periode van de bruikleen; dit te beheren als een goede huisvader/moeder, bijgevolg zal in voorkomend geval van een gebeurlijk ongeval, de lagere school haar verzekering(en) moeten inschakelen en bij gebeurlijke schade de herstelkosten integraal te financieren;
  • de lagere school zal bij elke communicatie hieromtrent vermelden dat het ‘prototype’ is ontstaan dankzij de medewerking van de lagere school aan MyMachine (en indien mogelijk ook het logo van MyMachine erbij vermelden);
  • de lagere school gaat akkoord dat MyMachine vzw op elk moment het ‘prototype’ kan opeisen voor demonstratie in het kader van het MyMachine initiatief. MyMachine vzw zal het regelen van en het bekostigen van deze vervoerskosten op zich nemen en komen dus niet ten laste van de lagere school;
  • de lagere school erkent hierbij dat de ter beschikkingstelling geen eigendomsoverdracht inhoudt en dat MyMachine vzw de volle eigenaar blijft van het ‘prototype’.
 • ze deelnemen aan de MyMachine Effectmeting, dit betekent:
  • dat de school de deelnemende leerlingen de opdracht geeft om de vragenlijst samen met de leerkracht in te vullen;
  • dat MyMachine de toestemming krijgt om enkele diepte-interviews te doen met betrokken leerlingen en leerkrachten;
  • dat de school een overzicht en de contactgegevens van de betrokken leerlingen en leerkrachten zal bijhouden zodat MyMachine de mogelijkheid heeft om deze alumni in de toekomst op te sporen;
 • deelname aan MyMachine vooral ‘fun’ moet zijn voor de deelnemende leerlingen waarbij verwondering centraal staat in de ernstige opdracht van het ontwikkelen van een droommachine; de ideale context om STEM vaardigheden, Ondernemerschapsvaardigheden en interesses te exploreren, om project-gebaseerd te leren, om te leren door iets te maken, om elkaars talenten te respecteren, samen te werken in groep over leeftijdsgrenzen heen.

Deelname Secundair Onderwijs

De middelbare school gaat akkoord dat de deelname aan MyMachine kadert in een scholenproject waarbij de MyMachine waarden centraal staan, dit betekent:

 • dat de leerkracht een begeleidende rol op zich neemt en de leerlingen vrijheidsgraden geeft om het concept (van de droommachine) gerealiseerd door het hoger onderwijs, waar nodig en opportuun nog te verfijnen;
 • ze het werkend prototype tijdig opleveren in functie van een inhuldigingsmoment (MyMachine schoolfeest) waarop het werkend prototype van de droommachine wordt voorgesteld aan de lagere school en de ouders en waarop alle betrokken partijen worden uitgenodigd (lager, hoger, secundair onderwijs en MyMachine coördinatoren);
 • ze zal instaan voor alle noodzakelijke verzekeringscontracten voor de leerlingen die deelnemen aan MyMachine, inclusief voor de eventuele bezoeken aan de lagere school en hogeschool;
 • ze begrijpt dat alle ideeën, tekeningen, maquettes en ontwikkelde materialen en technische ontwerpen die tot stand kwamen tijdens de deelname aan MyMachine eigendom zijn van de vzw MyMachine;
 • MyMachine de toestemming krijgt om foto’s en video’s te nemen tijdens de co-creatie sessie in het lager onderwijs en tijdens de verschillende fasen van het MyMachine proces en dat MyMachine dit audiovisueel materiaal mag gebruiken voor online en offline publicaties inclusief boeken, posters, conferenties en toonmomenten (ook van MyMachine licentiehouders in andere regio’s en van MyMachine Global), nieuwsbrieven, sociale media, websites (van MyMachine licentiehouders in andere regio’s en van de stichtende partners (Howest, Leiedal en Streekfonds West-Vlaanderen);
 • De school geeft de vzw MyMachine de toestemming om publicaties van de vzw MyMachine te mogen meegeven met de aan MyMachije deelnemende leerlingen
 • MyMachine het werkend prototype van de droommachine (‘prototype’ ) op het einde van het project ter beschikking stelt van de lagere school voor een periode van onbepaalde duur en onder voorwaarden;
 • ze deelnemen aan de MyMachine Effectmeting, dit betekent:
  • dat de school de deelnemende leerlingen de opdracht geeft om de vragenlijst samen met de leerkracht in te vullen;
  • dat MyMachine de toestemming krijgt om enkele diepte-interviews te doen met betrokken leerlingen en leerkrachten;
  • dat de school een overzicht en de contactgegevens van de betrokken leerlingen en leerkrachten zal bijhouden zodat MyMachine de mogelijkheid heeft om deze alumni in de toekomst op te sporen;
 • deelname aan MyMachine vooral ‘fun’ moet zijn voor de deelnemende leerlingen waarbij verwondering centraal staat in de ernstige opdracht van het ontwikkelen van een droommachine; de ideale context om STEM vaardigheden, Ondernemerschapsvaardigheden en interesses te exploreren, om project-gebaseerd te leren, om te leren door iets te maken, om elkaars talenten te respecteren, samen te werken in groep over leeftijdsgrenzen heen.

Deelname Hoger Onderwijs

De hoger onderwijsinstelling gaat akkoord dat de deelname aan MyMachine kadert in een scholenproject waarbij de MyMachine waarden centraal staan, dit betekent:

 • dat de docent/prof een begeleidende rol op zich neemt en de MyMachine opdracht kadert binnen het officiële curriculum van de studenten;
 • ze zal instaan voor alle noodzakelijke verzekeringscontracten voor de studenten die deelnemen aan MyMachine, inclusief voor de bezoeken aan de secundaire school en lagere school;
 • ze met alle deelnemende studenten aanwezig zal zijn en zelf zal instaan voor de vervoerskosten en regelingen op volgende door MyMachine georganiseerde activiteiten: expo Work in Progress in de hogeschool, de bezoeken aan de secundaire school en lagere scholen en de slottentoonstelling;
 • alle ideeën, tekeningen, maquettes en ontwikkelde materialen, technische ontwerpen die tot stand kwamen tijdens hun deelname aan MyMachine eigendom zijn van de vzw MyMachine;
 • MyMachine de toestemming krijgt om foto’s en video’s te nemen tijdens de co-creatie sessie in het lager onderwijs en tijdens de verschillende fasen van het MyMachine proces en dat MyMachine dit audiovisueel materiaal mag gebruiken voor online en offline publicaties inclusief boeken, posters, conferenties en toonmomenten (ook van MyMachine licentiehouders in andere regio’s en van MyMachine Global), nieuwsbrieven, sociale media, websites (van MyMachine licentiehouders in andere regio’s en van de stichtende partners (Howest, Leiedal en Streekfonds West-Vlaanderen);
 • De school geeft de vzw MyMachine de toestemming om publicaties van de vzw MyMachine te mogen meegeven met de aan MyMachije deelnemende studenten
 • MyMachine het werkend prototype van de droommachine (‘prototype’ ) op het einde van het project ter beschikking stelt van de lagere school voor een periode van onbepaalde duur en onder voorwaarden;
 • ze deelnemen aan de MyMachine Effectmeting, dit betekent:
  • ze de deelnemende studenten, docenten/profs de opdracht geeft om de vragenlijst in te vullen;
  • dat MyMachine de toestemming krijgt om enkele diepte-interviews te doen met betrokken studenten, docenten/profs;
  • ze een overzicht en de contactgegevens van de betrokken studenten en docenten/profs zal bijhouden zodat MyMachine de mogelijkheid heeft om deze alumni in de toekomst op te sporen;
 • deelname aan MyMachine vooral ‘fun’ moet zijn voor de deelnemende studenten waarbij verwondering centraal staat in de ernstige opdracht van het ontwikkelen van een droommachine; de ideale context om STEM vaardigheden, Ondernemerschapsvaardigheden en interesses te exploreren, om project-gebaseerd te leren, om te leren door iets te maken, om elkaars talenten te respecteren, samen te werken in groep over leeftijdsgrenzen heen.

MyMachine behoudt zicht het recht iedereen te blijven motiveren om te blijven dromen.
Small Dreams, Big Ideas.