Bezoek lager onderwijs aan secundair onderwijs voor co-creatie workshop