Brainstormen maakworkshop

Binnen enkele weken staat de maakworkshop in de lagere school gepland. Er werd gebrainstormd over mogelijke ideeën zoals het maken van maskers, instrumenten, auto’s… die ze daarna in de boxen van de lachvriend konden verzamelen. Na de feedback van de leerkracht van de lagere school gingen we verder aan de slag om leuke ideeën te zoeken voor de kinderen. Uiteindelijk zijn we tot één idee gekomen, waar we positieve feedback over kregen.

Het idee van de maakworkshop is ……