Stemming

Voordat de co-creatiesessie kon beginnen, moest er eerst gestemd worden op de favorite machine.

Deze werd de Kapro.