Co-creatie sessie

Met de 3 ideeën trokken we terug naar de school.

We gaven de leerlingen een vage hint bij elk thema.

Vervolgens mocht elke leerling stemmen.