Co-creatie sessie in lager onderwijs door hogeschoolstudenten

Samen met de leerlingen van de Basisschool Groenheuvel zochten we naar problemen die we konden oplossen.
Na een korte discussie lieten we de kinderen een machine bedenken en uittekenen voor dit probleem op te lossen.
Met deze tekeningen zijn wij nu druk in de weer om er een leuk computerspelletje van te maken.