Co -creatie sessie in lager onderwijs door hogeschoolstudenten

Bezoek aan het 6e leerjaar van juf Kris.