Co creatie sessie

De kinderen kozen hun favoriete machine van de top 3 en knutselde hier hun eigen versie van.