De bak krijgt meer vorm

De bak van de Trash Trollie krijgt meer vorm. Deze bak is gemaakt uit volkern, dit is een zeer duurzaam materiaal. In deze bak gaan we het afval sorteren en opslaan dat we vinden in de straten.