De co-creatie

Dit zijn de twee maquettes van De Bed & Bam.