De conceptfase: van idee tot productconcept

In MyMachine partnerhogeschool PXL zitten de studenten volop in de ontwerpfase: de uitwerking van de favoriete droommachine van de klas naar een productconcept. Hierbij vertrekken de studenten vanuit de input van de leerlingen lager onderwijs en houden ze rekening met de feedback die het technisch middelbaar gaf tijdens het online werkoverleg vorige week.

De komende weken gaan ze hun concept technisch uitwerken tijdens de module CAD. Het doel is om een volledige set werktekeningen/productietekeningen en een 3D voorstelling met behulp van SolidWorks Composer te maken. Hiervoor krijgen ze ondersteuning van collega-studenten en vormen zo een echt MyMachine productieteam!

Op de Work in Progress pagina ontdek je alle ideeën die begin dit schooljaar nog gedroomd werden maar nu vorm krijgen dankzij de samenwerking tussen kinderen, jongeren en studenten.