De kinderen van de lagere school helpen mee aan de machine in de technische school