De klas en de Machines

Iedereen heeft vandaag zijn idee vorm gegeven.