De klasmachine is geboren! ROBOTA KLUSSANIAS!

De leerlingen hebben samen nagedacht over een passende naam voor hun machine en het is besloten: Robota klussanias!