De verpleegstermachine

De uiteindelijke keuze is de verpleegstermachine.
Deze machine heeft als doel de kinderen te helpen als ze op de speelplaats vallen en zich pijn doen. De verpleegstermachine staat altijd paraat met een pleister.