DOORZETTINGSVERMOGEN

Ook al zijn het wat rare en moeilijke dagen, toch laten Feebe en ik ons niet tegenhouden om verder te werken aan de Slaapbuddy.

Vandaag 27 maart stond er een online meeting gepland met onze leerkrachten. Hier werd de stand van zaken nog even overlopen. Door deze online meeting kregen Feebe en ik terug een duidelijk beeld over wat er nog aangepast moet worden en waar we nog extra voor moesten voorbereiden.

Om te weten te komen of de Slaapbuddy uiteindelijk nog bij Het Vlot te Ieper terecht zal komen, zullen jullie onze posts in het oog moeten houden. Nog veel courage tijdens deze rare dagen gewenst!