Een bezoek van de lagere school op de technische school.