Groenheuvel-uitvinders testen hun game in hogeschool Howest – The Level