Namens MyMachine en alle leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten, willen je heel erg bedanken voor je schenking! We gaan er meteen mee aan de slag! 
Heel erg bedankt voor je warme vrijgevigheid! 
MyMachine vzw