Het idee uit de creativiteitssessie

Uit de creativiteitssessie kwamen 3 ideeën.

1 De blindenhelper

2 De keuzemaker

3. De reiziger