INHULDIGING OP DE LAGERE SCHOOL

Na een lange periode in ons kot, kunnen we gelukkig een bezoekje brengen aan de school. De kinderen kunnen eindelijk hun droommachine in levende lijve bewonderen. Feest!