Leerlingen lager onderwijs komen nog eens piepen.

We slaagden er min of meer in om vandaag twee kapro’s, twee kisten en wat ondersteunende layout te maken. 

De lagere school kwam even over onze schouder meepiepen.