Meeting lager & secundair onderwijs

Vandaag hebben we een online werkoverleg georganiseerd tussen alle betrokken leerkrachten van de lagere- en secundaire school.

We hebben het concept verder gefinetuned en zijn goed voorbereid voor de presentatie voor de jury.

Dit was een aangename bijeenkomst en op deze manier zijn alle leerkrachten goed op de hoogte van ons project.