Meeting met de leraren van de secundaire- en basisschool

Nadat de vertegenwoordigers van MyMachine een concept uittekenden, deden ze hierover een overleg met de secundaire school. Bij dit overleg zijn een aantal problemen naar boven gekomen, zoals ideeën die niet gerealiseerd kunnen worden. Om dit te bespreken werd er een meeting georganiseerd met de lagere- en secundaire school. Na deze meeting zijn we allemaal samen tot een idee gekomen waar iedereen achter staat en dat toch gerealiseerd kan worden. De leerlingen van elektromechanica van de hogeschool PXL, zijn dit idee beginnen uit te tekenen. Deze beginnende resultaten zien jullie in de bijgevoegde foto.