MyMachine 2020-2021…we zijn vertrokken!

Ondertussen leerden de eerste teams van lager, hoger en secundair elkaar kennen tijdens gezamenlijke kick off.

Straks begeleiden de leerkrachten hun jongeren doorheen het MyMachine proces. We namen hen alvast mee op een inspirerende reis in de wereld van de  design thinking methodologie met als uitdaging: ‘Hoe ze het MyMachine proces levendig kunnen houden binnen hun onderwijscontext.’

Daarna volgde een ontwerpopdracht waarbij duidelijk werd dat creativiteit in elk van ons zit (oef!) en dat een korte deadline tot wonderlijke machines kan leiden.

Nu uitkijken naar de nieuwe droommachines!