MyMachine heeft de kaap genomen van 1 miljoen student-uren impact

Dat is alsof je naar school gaat voor 738 jaar!
Maar dan wel een heel ondernemende en creatieve school 🙂 
Met haar unieke methodologie brengt MyMachine leerlingen in het lager en middelbaar, en studenten in hoger onderwijs de unieke ervaring om ondernemende en creatieve vaardigheden aan te leren via het omzetten van ideeën naar producten. Een context van hard werken, elkaars talenten respecteren en een tastbare context voor het toepassen (en bijleren) van hun algemene en wetenschappelijke kennis.