Probleem, oplossing, concept!

Wat is het probleem? Iedereen vergeet wel eens wat. Wat gaan we daaraan doen? De helpmachine helpt te onthouden. Doel? Ze staan vroeg op om naar school te gaan, waar ze les krijgen van de juffrouw of meester. De robot zorgt voor een dagindeling, een tijdlijn dat de kinderen aan hun dag herinnert. De robot geeft aan wanneer de lessen veranderen of wanneer het speeltijd is op een kleurrijke manier. Er is ook een lampje op het hoofd van de robot. Wanneer het tijd is om vragen te stellen gaat deze aan.