Projectvoorstelling: lagere school

Nadat de studenten van de PXL een prototype rond de machine hadden uitgewerkt. Werd dit voorgesteld aan de uitvinders, namelijk de leerlingen van de basisschool. Zij vonden het prototype alvast een succes, hierover stelde ze na de voorstelling vragen, nadat deze vragen beantwoord waren hadden ze geen opmerkingen meer voor de studenten van de PXL. Nu kunnen de studenten van de PXL deze machine verder met meer detail uitwerken. Dit zodat de leerlingen van de secundaire school dit later kunnen realiseren.