Schets van ‘de vrager’

Na veel nadenken, hebben we een ontwerp gemaakt van de “de vrager”.
Tijd om deze versie verder uit te werken.