Slovenië en België kiezen voor ZOMBIE machine
De ZOMBIE machine, die echte zombies maakt die je beschermen thuis maar je ook helpen (als je het vriendelijk vraagt), is door de kinderen in België en Slovenië bedacht om effectief gemaakt te worden!

Heeft de nakende Halloween periode hun keuze beïnvloed? Eén ding is zeker: met deze keuze geven ze de studenten een uitdagende opdracht voor de komende weken!

Op 9 november vertrekken de hoger onderwijsstudenten van Howest uit Kortrijk naar Slovenië om er tijdens een projectweek samen met de Sloveense studenten samen als één internationaal MyMachine team de machine verder uit te werken zodat het technisch middelbaar onderwijs uit beide landen (o.a. PTI Kortrijk) een gezamenlijk werkend prototype kan bouwen in de eerste helft van 2016.

Maar eerst werd het idee opnieuw opengetrokken en maakten alle leerlingen zelf een eerste vertaalslag van hun eigen zombie machine in de vorm van een maquette. Op die manier kunnen de ontwerpstudenten veel beter hun wensen/eisen achterhalen en versterken we de MyMachine gedachte van samen een machine maken.