Start van het game ontwerp proces

We zijn aan de slag gegaan met de tekeningen en ideetjes in de eerste stap van het game ontwerp proces. Het bedenken van de game.

Vele ideeën zijn overwogen en verder uitgedacht. Uiteindelijk moesten we weliswaar 1 finaal idee kiezen en daarmee aan de slag gaan.

Wat voor game het zal zijn blijft voorlopig nog even geheim…