Team PTI Kortrijk op werkbezoek in Slovenië

De eerste internationale samenwerking tussen MyMachine Vlaanderen en MyMachine Slovenië is een succes! Van 6 tot 13 april trok een team van PTI Kortrijk, bestaande uit 5 leerlingen in 1 leerkracht naar Slovenië om er samen met een lokale techische school het werkend prototype van de zombiemachine verder te ontwikkelen.

Bij terugkeer verwelkomden ze de leerlingen van De Sprong uit Kortrijk om hen te introduceren in de geheimen van de complexe electronica die instaat voor de magie van hun zombiemachine. Ook de samenwerking met hun Sloveneense leeftijdsgenoten kwam uitvoerig aan bod.