Tijd om te landen: finaal concept in zicht!

Na de fase van de wilde creativiteit is het tijd om te landen en na te gaan of het concept een antwoord kan bieden op heel wat uitdagingen zoals:

-Is er voldoende interactie met de gebruiker?

-Is het ontwerp afgestemd op de mogelijkheden van de makers?

-Past dit alles binnen het beschikbare budget?

-Waar zit de meerwaarde van het interdisciplinaire ontwerpteam?

Met de input vanuit het secundair onderwijs en de feedback van de kleine opdrachtgevers gaan de studenten de laatste rechte lijn in: het concept technisch verder uitwerken en aantonen aan de hand van een proof-of-concept maquette.

Over 3 weken is het jury tijd!