Trampoline inkorten

Nu het frame van De Vliegende Slaapzak in Kortrijk staat wordt er volop aan de trampoline gewerkt zodat we weer kunnen testen! Daarvoor moet het trampolinezeil eerst aangepast worden zodat we van een ronde vorm naar een ronde vorm gaan met 2 vlakke zijkanten gaan. Alle haakjes aan de zijkant moeten opnieuw genaaid worden.