Uitwerken finaal concept

Na verder research te doen, parameters (wat er in de Plastic Vreter moet zitten) te bepalen en te schetsen, kwam ik tot 1 concept. Klaar om voor te leggen aan de collega’s voor overleg.