Uitwerking finaal concept

Met de input die ik nu al heb, ga ik eerst nog even verder exploreren door een 10-tal uiteenlopende concepten op papier te zetten. Nadat ik deze heb voorgelegd aan de commissie, kan ik verder research doen om dan te eindigen met 1 finaal concept.