Van wit blad tot favoriete droommachine van de klas

Een 300-tal leerlingen lager, ook buitengewoon, onderwijs van Roeselare tot Kinrooi kregen een missie: de creatieve kracht in zichzelf wakker maken en iets creëren wat niemand hen heeft voorgedaan: de machine van hun dromen, alles mag en alles kan! 300 witte bladen werden plots 300 unieke droommachines.

In het dagelijkse leven biedt het creatieve tussenwegen, zoals Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater, verwoordde in een interview: “creativiteit biedt andere vormen van inspiratie om situaties in het leven op te lossen. Je kan boos zijn via muziek, in plaats van de boosheid op een ander te richten. Je kan een brug slaan tussen dans en wiskunde door een oefening te dansen. We leven in een wereld met ontzettend veel informatie, die we noodgedwongen moeten filteren, als je filter heel smal is, dan wordt een deel van jouw mogelijkheden niet aangesproken. Dat creatief-artistieke helpt om de filter breed te zetten. Dat worden ook jongeren die creatiever zijn.”
Daar willen we met MyMachine aan bijdragen en dat tijdens de schooluren.

Tijdens een tweede ontmoetingsmoment beslisten de leerlingen wat de favoriete droommachine van de klas zou worden. Dit idee gingen ze samen verder exploreren en vormgeven aan de hand van spuugmaquettes.

Dit is een belangrijke fase in het MyMachine proces omdat zo het eigenaarschap over de droommachine tot stand komt. Het is niet langer de droommachine van leerling X maar dé droommachine van de hele klas.

Met deze ontwerptekeningen en – maquettes als inspiratiebron en rekening houdende met de mogelijkheden en beperkingen van het secundair onderwijs werken de studententeams de komende weken een finaal concept uit.

Volg het maakproces van de droommachines!