Verder verloop

Terug tijd om met iedereen samen te zitten en de stand van zaken te overlopen.
Eerst ga ik langs bij de MyMachine supervisors. Volgende week is het secundair onderwijs aan de beurt en ga ik daar polsen hoever ze staan met hun werk.