Voorbereiding co-creatie sessie

De interactie met de leerlingen van het lager onderwijs voorbereiden.