VOORBEREIDING CO-CREATIE SESSIE

Terug naar de kindertijd….met Kannix & Kweetiknix
2 kleine uitvinders zonder inspiratie…