Voorbereiding co-creatie sessie

Op maandag 19 oktober organiseerden we een online vergadering om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de co-creatie sessie in de lagere school. Deze gaat door op woensdag 21 oktober.

We kijken er alvast naar uit om de kinderen terug te zien.