Voorbereiding co-creatie sessie
Wat gaan we met de kinderen doen? Hoe gaan we ze motiveren?