Voorstelling 1ste concept: Emoticon Machine

Na een vlotte vergadering met de mensen van MyMachine Vlaanderen zijn we bekomen op een concept dat we willen uitwerken.