Helpmachine

Probleem:Iedereen vergeet wel eens iets hoe de schooldag er zal uitzien en is niet voorbereid op wat er zal komen.

Oplossing:De helpmachine helpt je onthouden hoe de schooldag zal verlopen.

Concept:De robot houdt voor de leerlingen een dagindeling bij. De robot geeft aan wanneer de lessen veranderen of wanneer het speeltijd is op een kleurrijke manier. Er is ook een lampje op het hoofd van de robot dat aangaat als het tijd is om vragen te stellen aan de leerkracht.

De uitvinders:GO! Basisschool De Linde in Bornem – 1stegraad
De ontwerpers: Kieran Van Looveren, Laurien Reulens, Kajeou Abdelmajid, Mahmood Ali, Jente Gillot –
Studenten PXL 2dejaar Bachelor Elektromechanica, Bachelor Elektronica-ICT– 3dejaar Bachelor Lerarenopleidingen Bachelor Grafisch Ontwerp
De makers: GO! Atheneum Klein-Brabant in BornemLaatste loodjes!

Laatste loodjes!

De machine is bijna klaar! De middelbare school heeft de machine ondertussen al in elkaar gezet en gezorgd voor de...

Read More
Robothand workshop

Robothand workshop

In de voormiddag mochten de kinderen bezig zijn met een robothand. Deze moesten ze in elkaar knutselen om het balletjes...

Read More
Van tekening tot Robot 2

Van tekening tot Robot 2

Er is ondertussen een prototype gemaakt. Deze moet nu nog in elkaar gezet worden. Binnenkort kunnen we dit prototype, al...

Read More
Van tekening tot robot

Van tekening tot robot

Ondertussen zitten we vanuit de technische tekening verder aan het werken naar een prototype. De materialen die we hiervoor gaan...

Read More
Technische tekening

Technische tekening

Na het concept en de tekening te hebben uitgewerkt, kwam er een technische tekening tot stand. Hier wordt de robot...

Read More
Probleem, oplossing, concept!

Probleem, oplossing, concept!

Wat is het probleem? Iedereen vergeet wel eens wat. Wat gaan we daaraan doen? De helpmachine helpt te onthouden. Doel?...

Read More
Brainstormen

Brainstormen

Wat hebben we gedaan? De robot is uitgewerkt in 3d zodat we alle kanten van de robot kunnen bekijken. Zo...

Read More
Eerste schetsen…

Eerste schetsen…

Een eerste schets is uit de vele ideeën voortgevloeid. Deze gaat kort aanleunen bij hoe het er werkelijk gaat uitzien,...

Read More
Aan de slag!

Aan de slag!

Nu we eindelijk onze robot gekozen hebben, kunnen we verder nadenken over de uitwerking. We zijn volop aan de slag...

Read More
Zeg eens cheese

Zeg eens cheese

Tijdens onze co-creatiesessies hebben we iedereen beter leren kennen. Wat ons als een heel warm gevoel gaf, was dat alle...

Read More
De gekozen machine

De gekozen machine

Uit vele tekeningen is de Helpmachine gekozen. De helpmachine helpt ons te herinneren wat we vergeten zijn. De robot is...

Read More
Ready, set, Go!

Ready, set, Go!

Zodra we onze eerste co-creatiesessie achter de rug hadden met de kindjes, waren er een paar robotjes die er uitsprongen....

Read More